۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر
تاريخچه
نظر به تاكيد برنامه پنجم توسعه مبني براجراي برنامه رتبه بندي آموزشي دانشگاه هاي علوم پزشكي كشور وهمچنين اهميت آن در ارتقاي سطح كيفي آموزش دانشگاه ها و رسيدن به استاندارد مناسب ،حسب دستورالعمل شماره2342/500/د مورخ 1392/08/26معاون محترم آموزشي وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشكي ودستور رياست محترم دانشگاه علوم پزشكي جهرم كميته رتبه بندي آموزشي دانشگاه(طرح راد) با تعيين اعضاي مربوطه به صورت رسمي تشكيل گرديد.
تاریخ :
1393/11/07
تعداد بازدید:
5134
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal