۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر
شرح وظايف
- تبيين وشناخت دقيق معيارها و شاخص هاي رتبه بندي در آموزش دانشگاه
- تشكيل كميته هاي فرعي و تعيين مسئول هر كميته
- تشكيل جلسات منظم و بررسي نتايج استخراج شده از كميته هاي فرعي جهت بحث ، تبادل نظر ، تصويب و عملياتي نمودن راهكارهاي ارائه شده
- تعيين محدوده زماني جهت ارائه گزارش پيشرفت كار توسط كميته هاي فرعي واجراي مصوبات
- پيگيري اجراي مصوبات توسط كميته براساس جدول زماني تعيين شده
تاریخ :
1393/11/07
تعداد بازدید:
4118
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal