۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر
كميته هاي فرعي
باتوجه به گستردگي طرح راد و شاخص هاي مربوطه لزوم تفكيك شاخص ها براساس حوزه هاي پنجگانه ضروري مي باشد. لذا تشكيل كميته هاي فرعي (براساس حوزه هاي مربوطه) ضروري بوده و سبب سرعت بيشتر در پيشرفت كار و همچنين استفاده از نظرات در سطح كارشناسان خواهد شد.
شرح وظايف :
- بررسي دقيق شاخص هادر حيطه مربوط به هر كميته ،تجزيه و تحليل شرايط موجود دانشگاه و مقايسه با شرايط استاندارد ، يافتن نواقص ، اشكالات و ارائه راهكار به كميته اصلي جهت رفع آن ها 
- ارتباط دائم و مناسب اعضاي كميته هاي فرعي با يكديگر
- پيگيري و اجراي مصوبات كميته اصلي و ارائه گزارش كار به رئيس كميته
- تشكيل جلسات بصورت منظم با دستور كار تعيين شده از قبل
- كميته هاي فرعي بايد برحسب نياز از سايرهمكاران شامل كارمندان ،هيات علمي ، مسئولين درهركدام از معاونت ها جهت تبادل نظر و رفع موانع ياري گيرند.
- تهيه مدارك و اسناد مورد نياز طرح رتبه بندي آموزشي ، جهت ارائه به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي
تاریخ :
1393/11/07
تعداد بازدید:
3837
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal