۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر
توسعه آموزش
كه وظيفه بررسي سه شاخص ذيل را دارد:
- رشته هاي نوگشايي شده
- رشته هاي موجود 
- رشته هاي غير معتبر
اعضا:
1. آقاي كاظمي (مسئول كميته)
2. دكتر ذكاوت
3. دكتر صادقيان
4. آقاي دكترفاصله
5. خانم ممتاز
تاریخ :
1393/11/07
تعداد بازدید:
3919
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal