۱۴۰۱ پنج شنبه ۱۰ آذر
حاكميتي
وظيفه بررسي هفت شاخص ذيل را دارد:
- برنامه راهبردي معاونت آموزشي
- عملكردشوراي دانشگاه
- عملكرد شوراي آموزشي
- جلسات رسمي معاون آموزشي
- برنامه جذب هيات علمي
- توزيع بودجه
- ثبات مديريتي
اعضا:
1. دكتر دهقان پور (مسئول كميته)
2. دكتر ذكاوت
3. دكتر رادمهر
4. دكتر صادقيان
5. آقاي دكترفاصله
6. سركارخانم دكترمصلي نژاد
7. آقاي كاظمي
8. خانم ممتاز
9. آقاي خواجه پور
تاریخ :
1393/11/07
تعداد بازدید:
4044
دانشگاه علوم پزشکی جهرم
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی
كليه حقوق اين پايگاه متعلق به دانشگاه علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني جهرم مي باشد.
Powered by DorsaPortal